Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών του ΓΕΛ Πύλης σε Κέρκυρα και Πάτρα

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών του ΓΕΛ Πύλης σε Κέρκυρα και Πάτρα

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ