Προκήρυξη κενών θέσεων στις τάξεις Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων για το έτος 2020-2021

Προκήρυξη κενών θέσεων στις τάξεις Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων για το έτος 2020-2021