Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 2ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή του 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων στο Κ.Π.Ε. Ποροΐων

Προκήρυξη Διαγωνισμού Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 2ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή του 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων στο Κ.Π.Ε. Ποροΐων