ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ 1ΕΓ/2019 ΚΑΙ 2ΕΓ/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ 1ΕΓ/2019 ΚΑΙ 2ΕΓ/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων  στον ΑΣΕΠ  παρατείνεται  μέχρι την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 , ενώ η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών  παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020.