Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών

Λόγω τεχνικών προβλημάτων του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του eDatacenter, παρατείνονται η υποβολή αιτήσεων έως και την Κυριακή 05-03-2017 και ώρα 23:59 και η αποστολή δικαιολογητικών έως και την Δευτέρα 06-03-2017.