Παράταση εγγραφών εκπαιδευτικών και μαθητών στο ΠΣΔ