Πίνακες Κατάταξης Εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία

Πίνακες Κατάταξης Εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί να παρουσοιαστούν αύριο, 20/12/2016, στις 9:00 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, στο γραφείο 309.