Πίνακας με τα Τμήματα των Σχολικών μονάδων στα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευτικοί για την υποστήριξη Πιστοποίησης ΚΠπ

Πίνακας με τα Τμήματα των Σχολικών μονάδων στα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευτικοί για την υποστήριξη Πιστοποίησης ΚΠπ

Οι εκπαιδευτικοί που είχαν υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση και επιθυμούν να αναλάβουν τη διδασκαλία σε κενά τμήματα, είτε έχουν ήδη τοποθετηθεί σε σχολικές μονάδες είτε όχι, οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στις οικείες ΔΔΕ στο οποίο θα δηλώνουν κατά σειρά τις σχολικές μονάδες που έχουν κενά τμήματα και στις οποίες επιθυμούν να αναλάβουν τη διδασκαλία της Υποστήριξης Πιστοποίησης ΚΠπ, έως και την Τετάρτη 23-01-2019.