Πίνακας Κενών - Πλεονασμάτων

Πίνακας Κενών - Πλεονασμάτων

Από τη ΔΔΕ Τρικάλων ανακοινώνεται ο πίνακας προσδιορισμού κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικών.