Πίνακας εξεταστικών κέντρων ΚΠγ Μαΐου 2017

Πίνακας εξεταστικών κέντρων ΚΠγ Μαΐου 2017

Πίνακας εξεταστικών κέντρων ΚΠγ Μαΐου 2017, όπως ανακοινώθηκαν με το από 09-05-2017 Δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.