Οριστικές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Οργανικά Κενά 2019-2020, φάση 2η

Οριστικές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Οργανικά Κενά 2019-2020, φάση 2η

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την υπ αριθμ. 15/30-08-2019 πράξη του, τοποθέτησε σε οργανικά κενά τους εκπαιδευτικούς του συνημμένου πίνακα, χωρίς αίτησή τους και για το συμφέρον της υπηρεσίας (Π.Δ. 50, άρθρο 15, παρ. 12).

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στην νέα τους σχολική μονάδα στις 02 Σεπτεμβρίου 2019.