Οριστικές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Οργανικά Κενά 2019-2020

Οριστικές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Οργανικά Κενά 2019-2020

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την υπ αριθμ. 14/27-8-2019 πράξη του, τοποθέτησε σε οργανικά κενά τους εκπαιδευτικούς του συνημμένου πίνακα, σύμφωνα με τις αιτήσεις τους και την κείμενη νομοθεσία.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στην νέα τους σχολική μονάδα στις 02 Σεπτεμβρίου 2019.

Ανακοινώνονται επίσης τα εναπομείναντα οργανικά κενά, τα οποία καλούνται να καταλάβουν όσοι εκπαιδευτικοί είχαν υποβάλει το Νοέμβριο του 2018 αίτηση βελτίωσης θέσης - οριστικής τοποθέτησης, σύμφωνα με το έγγραφο που επισυνάπτεται.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27/08/2019 έως 29/08/2019και ώρα 11:00, στο γραφείο του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων.