Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεραρίθμων – ρύθμιση υπεραριθμιών για το σχολικό έτος 2019-2020

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεραρίθμων – ρύθμιση υπεραριθμιών για το σχολικό έτος 2019-2020

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 12η/09-08-2019 Πράξη του χαρακτήρισε ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2019-2020.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηρισθεί ως uπεράριθμοι κ α λ ο ύ ν τ α ι  να  υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου για την τοποθέτησή τους στα υφιστάμενα οργανικά κενά της περιοχής μετάθεσης Τρικάλων, από την Δευτέρα 12-08-2019 έως και την Τρίτη 20-08-2019 και ώρα 14:00.