Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων - Αιτήσεις Οργανικής Τοποθέτησης

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων - Αιτήσεις Οργανικής Τοποθέτησης

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 8η/02-07-2020 Πράξη του, χαρακτήρισε ονομαστικά τους οργανικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2020-2021. Οι αναγραφόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου για την τοποθέτησή τους σε οργανικά κενά, από την Παρασκευή 03-07-2020 έως και την Τετάρτη 08-07-2020 και ώρα 12:00. Oι αιτήσεις των εκπαιδευτικών θα αποστέλλονται υπογεγραμμένες και σκαναρισμένες από τα προσωπικά τους e-mail στο mail@dide.tri.sch.gr. Εναλλακτικά, μπορούν να απευθύνονται στη σχολική μονάδα που ανήκουν οργανικά και να την αποστέλλουν δια μέσω του σχολείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να αποσταλεί μέσω fax (2431046470) με επιβεβαίωση της λήψης στο 2431046454. Ενστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 07-07-2020.