Οδηγίες, Λειτουργικά Κενά και Αιτήσεις Τοποθέτησης για τους Νεοπροσληφθέντες Αναπληρωτές

Οδηγίες, Λειτουργικά Κενά και Αιτήσεις Τοποθέτησης για τους Νεοπροσληφθέντες Αναπληρωτές

Παρακαλούνται οι νεοπροσληφθέντες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση τοποθέτησης και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη ΔΔΕ Τρικάλων (mail@dide.tri.sch.gr), αφού πρώτα ενημερωθούν για τα λειτουργικά κενά.. Επίσης, να συμπληρώσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που επισυνάπτονται.