Μήνυμα της Διευθύντριας Δ.Ε. Τρικάλων για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Μήνυμα της Διευθύντριας Δ.Ε. Τρικάλων για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς