Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής ΚΠπ: Τελικός πίνακας με τους εκπαιδευτικούς που αιτήθηκαν έως 28-12-2018 την τοποθέτησή τους σε μια από τις σχολικές μονάδες που δεν είχαν καλυφθεί και έχουν αποδεχθεί την τοποθέτησή τους

Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής ΚΠπ: Τελικός πίνακας με τους εκπαιδευτικούς που αιτήθηκαν έως 28-12-2018 την τοποθέτησή τους σε μια από τις σχολικές μονάδες που δεν είχαν καλυφθεί και έχουν αποδεχθεί την τοποθέτησή τους