ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σας παρουσιάζουμε μια συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, από το 2016 έως σήμερα:

 

Μέτρα για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της ΔΔΕ Τρικάλων

- Χωροταξική κατανομή των μαθητών της Δ/θμιας εκπ/σης στα σχολεία της ΔΔΕ, σε αντικατάσταση της προ εικοσαετίας ισχύουσας, μετά από μελέτη των μεταβολών του οικιστικού ιστού.

- Σχεδίαση και υλοποίηση δικτυακού πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, αρχειοθέτησης και πρωτοκόλλου για όλους τους υπαλλήλους της Δ/νσης με αναβάθμιση των υποδομών δικτύου της υπηρεσίας (εγκατάσταση νέας καλωδίωσης)

- Έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος “Αθηνά”, με το οποίο οργανώθηκαν ηλεκτρονικά οι σχολικές μονάδες της Δ/νσης όσον αφορά τα αιτήματα εκδρομών & αδειών και αυτοματοποιήθηκε η διαδικασία άντλησης στατιστικών στοιχείων αναφορικά με κενά, πλεονάσματα κ.α., που έφερε βέλτιστα αποτελέσματα

- Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση του εντύπου αρχείου των παρελθόντων ετών της ΔΔΕ Τρικάλων

- Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης

Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων

- Κάλυψη όλων των διδακτικών κενών προ της έναρξης του διδακτικού έτους και λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων με πλήρες πρόγραμμα από την πρώτη μέρα

- Συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης και το ΥΠΠΕΘ για την έγκαιρη πρόσληψη αναπληρωτών γενικής παιδείας και αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ

- Πολύ καλή λειτουργία των τμημάτων ένταξης και της παράλληλης στήριξης καθώς και του ΕΕΕΕΚ

- Έγκριση, ίδρυση και λειτουργία του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Τρικάλων με τη συνεργασία της Π.Δ.Ε. του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και του Δήμου Τρικκαίων

- Τακτική διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων δ/ντων σχολείων σχετικά με θέματα λειτουργίας των δομών της Δ.Ε., τον προγραμματισμό του σχολικού έτους, την εφαρμογή νομοθετημάτων, την τήρηση της νομιμότητας ενεργειών

- Διενέργεια επιμόρφωσης Δ/ντων σχολείων και χειριστών για την πιστή και με το νόμο ενημέρωση του συστήματος myschool

Εφαρμογή καινοτομιών νέων μέτρων

- Επιτυχής έναρξη του θεσμού του 4ου έτους μαθητείας – α φάση με υψηλή συμμετοχή 54ων θέσεων μαθητείας

- Έναρξη λειτουργίας ΔΥΕΠ στο 2ο Γυμνάσιο όπου εντάχθηκαν προσφυγόπουλα του τοπικού καμπ.

- Συνδιοργάνωση του 28ου  Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνικής Παιδιατρικής Εταιρείας με συμμετοχή πολλών εκπαιδευτικών

- Διοργάνωση του 7ου μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

- Διοργάνωση σεμιναρίου της ΔΔΕ δια του ΣΣΝ και του τοπικού δικτύου συνεργαζόμενων φορέων εκπ/σης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης Ν. Τρικάλων για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό

- Άριστη υλοποίηση της ενισχυτικής διδασκαλίας με τη συνεργασία της Π.Δ.Ε.