Επαναλειτουργία Σχολικών Μονάδων

Επαναλειτουργία Σχολικών Μονάδων

Από τη Δευτέρα 12 Απριλίου, επαναλειτουργούν δια ζώσης τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, Ημερήσια και Εσπερινά, καθώς και οι λυκειακές τάξεις του Μουσικού Σχολείου και των Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις. Παράλληλα συνεχίζουν τη δια ζώσης λειτουργία οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, οι οποίες δεν έχουν κλείσει καθόλου από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς.