Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση ,σχολικό έτος 2019-2020

Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση ,σχολικό έτος 2019-2020

Πρόσληψη ωρομισθίων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου στο πλαίσιο της Πράξης ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020.