Ενημέρωση για τις αιτήσεις των ηλεκτρονικών εγγραφών

Ενημέρωση για τις αιτήσεις των ηλεκτρονικών εγγραφών

Δίνεται παράταση των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων  Εγγραφής, Ανανέωσης εγγραφής και Μετεγγραφής σε ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. έως την Παρασκευή  03 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59.