Ενημέρωση για συνέχιση διαδικασιών κατάθεσης δικαιολογητικών υποψηφίων 4ΕΑ και 5ΕΑ 2019 Προκηρύξεων ΑΣΕΠ

Ενημέρωση για συνέχιση διαδικασιών κατάθεσης δικαιολογητικών υποψηφίων 4ΕΑ και 5ΕΑ 2019 Προκηρύξεων ΑΣΕΠ

H προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους υποψηφίους, επαναπροσδιοριζόμενη , αρχίζει την Πέμπτη 27 Ιουνίου και λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019.