Εκ νέου χρονοδιάγραμμα των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά 2020-2021

Εκ νέου χρονοδιάγραμμα των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά 2020-2021

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Τρικάλων απεφάσισε την συνέχιση των διαδικασιών των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά 2020-2021, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον δεν υπήρξε από το Υπουργείο Παιδείας καμία διευκρινιστική εγκύκλιος για εφαρμογή των νέων ωρολογίων προγραμμάτων που ανακοινώθηκαν με τα ΦΕΚ 2265/12-06-2020 και ΦΕΚ 2338/15-06-2020. Επομένως οι διαδικασίες συνεχίζονται από το σημείο που είχαν “παγώσει” ακολουθώντας το επισυναπτόμενο χρονοδιάγραμμα.