Ειδική Πρόσκληση για την Κάλυψη Λειτουργικών Κενών Θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ειδική Πρόσκληση για την Κάλυψη Λειτουργικών Κενών Θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021