Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019

Καλούνται οι εκπ/κοί Δ/θμιας Εκπ/σης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης ή βελτίωσης θέσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και με τον τρόπο που ορίζεται στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο, έως τις 22/11/2018 και ώρα 15:00.

Επίσης, όλοι οι εκπ/κοί που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν με τον ίδιο τρόπο και στην ίδια προθεσμία αίτηση οριστικής τοποθέτησης.