Εγκύκλιος Μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 18/3/2021 έως 26/3/2021