Εγκύκλιοι Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και σε Φορείς

Εγκύκλιοι Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και σε Φορείς

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν (ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣΥΔ) αιτήσεις απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία και σε φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έως και 15/05/2017 και ώρα 15:00, σύμφωνα με τις παρακάτω εγκυκλίους.