ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (ΕΕΠ-ΕΒΠ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (ΕΕΠ-ΕΒΠ)

Ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για απόσπαση  σε περιοχή ή ΚΕΣΥ των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Η προθεσμία υποβολής  είναι από 19/5/2020 εως 26/5/2020