Διοργάνωση Τηλεδιασκέψεων από το ΚΕΣΥ Τρικάλων για μαθητές Γ' Λυκείου

Διοργάνωση Τηλεδιασκέψεων από το ΚΕΣΥ Τρικάλων για μαθητές Γ' Λυκείου

Από το γραφείο επαγγελματικού προσανατολισμού του ΚΕΣΥ Τρικάλων, ανακοινώνεται ότι από 16/03/2020 και μέχρι νεωτέρας δεν θα γίνονται δεκτοί μαθητές και γονείς  για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 10/03/2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του COVID-19 και σύμφωνα με το ΦΕΚ 783/Β/10-3-2020.

Προς διευκόλυνση των μαθητών της Γ΄Λυκείου για απορίες και προβληματισμούς σχετικά με τις πανελλαδικές, διοργανώνει ενημερώσεις μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού στέλνοντας το skype name τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: iakovakiev@hotmail.com