Διακρατική Συνάντηση εταίρων Erasmus+ για την ΔΔΕ Τρικάλων στην Πολωνία

Διακρατική Συνάντηση εταίρων Erasmus+ για την ΔΔΕ Τρικάλων στην Πολωνία

Πραγματοποιήθηκε στην Κρακοβία της Πολωνίας, από τις 14 έως τις 17 Ιανουαρίου 2019, η πρώτη διακρατική συνάντηση των εταίρων οργανισμών του προγράμματος e-DO project “Innovative Didactic Tools” (Έργο e-DO - καινοτόμα διδακτικά εργαλεία ενίσχυσης των βασικών δεξιοτήτων). Σκοπός της διακρατικής αυτής συνάντησης ήταν να μπουν οι βάσεις συνεργασίας, να μοιραστούν αρμοδιότητες, να συζητηθούν οι τεχνικές και οικονομικές λεπτομέρειες του προγράμματος, να διασαφηνιστούν τα πλαίσια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου και να εκκινήσουν οι εργασίες υλοποίησης του. Η ΔΙΔΕ ανέλαβε να υλοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία οι εταίροι οργανισμοί θα αναρτήσουν έτοιμα προς χρήση και ελεύθερα σε ολική ή μερική αναπαραγωγή με υποχρέωση αναφοράς του δημιουργού (άδεια Creative Commons), εκπαιδευτικά σενάρια σε διάφορες θεματικές ενότητες. Η ΔΙΔΕ Τρικάλων εκτός από την σχεδίαση και ανάπτυξη της πλατφόρμας ανέλαβε και την συγγραφή τουλάχιστον 70 εκπαιδευτικών σεναρίων σε διάφορες θεματικές, με κύρια όμως κατεύθυνση το STEM.
Στην πρώτη αυτή διακρατική συνάντηση από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν η Διευθύντρια κα Βασιλική Κάκλα και εκπαιδευτικοί της παιδαγωγικής ομάδας του έργου. Επίσης συμμετείχαν καθηγητές και προσωπικό από τα ινστιτούτα/οργανισμούς των εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

  • Ο Δήμος Urzad Gminy i Miasta Proszowice και τα σχολεία αρμοδιότητας του από την Πολωνία, που είναι και ο συντονιστής του προγράμματος
  • Ο Δήμος Câmara Municipal da Madalena do Pico από τις Αζόρες της Πορτογαλίας