Διαδικασία Υπεύθυνων Δηλώσεων για συμμετοχή στις 83 υπό πλήρωση θέσεις μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη του 4ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Τρικάλων- Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης για το σχολικό έτος 2021-2022

Διαδικασία Υπεύθυνων Δηλώσεων για συμμετοχή στις 83 υπό πλήρωση θέσεις μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη του 4ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Τρικάλων- Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης για το σχολικό έτος 2021-2022