Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Δ.Ι.Ε.Κ. Τρικάλων για το εξάμηνο 2019B για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους

Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Δ.Ι.Ε.Κ. Τρικάλων για το εξάμηνο 2019B για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους