Δημοσίευση ΦΕΚ Καθορισμού Δικαιολογητικών για Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Δημοσίευση ΦΕΚ Καθορισμού Δικαιολογητικών για Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ το οποίο καθορίζει τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’οίκον διδασκαλίας καθώς και με την ανανέωση ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας.