Δελτίο Τύπου του ΚΕ.ΣΥ.Π. Τρικάλων για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου

Δελτίο Τύπου του ΚΕ.ΣΥ.Π. Τρικάλων για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου