Δελτία Τύπου για τις Εγγραφές Μαθητών ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Περιόδου Σεπτεμβρίου 2018