Β' Φάση ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής,ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2019-2020 σε δημόσια Ημερήσια-Εσπερινά Γ.Ε.Λ. και Ε.Π.Α.Λ.

Β' Φάση ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής,ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2019-2020 σε δημόσια Ημερήσια-Εσπερινά Γ.Ε.Λ. και Ε.Π.Α.Λ.

Η δεύτερη φάση εγγραφών Μαΐου – Ιουνίου πραγματοποιείται από 25 Ιουνίου 2019 και ώρα 09:00 έως 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 23:59.