Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για το Σχολικό Έτος 2020-2021

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για το Σχολικό Έτος 2020-2021