Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων