Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων