Απόφαση απόσπασης και τοποθέτησης υποψηφίου για τη θέση Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών Δ.Ε. Τρικάλων

Απόφαση απόσπασης και τοποθέτησης υποψηφίου για τη θέση Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών Δ.Ε. Τρικάλων