Απόσπαση και τοποθέτηση εκπαιδευτικού ως υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για το σχολικό έτος 2020-2021

Απόσπαση και τοποθέτηση εκπαιδευτικού ως υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για το σχολικό έτος 2020-2021