Αποφάσεις Τοποθέτησης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στη ΔΔΕ Τρικάλων

Αποφάσεις Τοποθέτησης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στη ΔΔΕ Τρικάλων

Από την ΔΔΕ Τρικάλων ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 08-01-2021 έως την Δευτέρα 11-01-2021.