Αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ΕΠΑ.Λ.

Αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ΕΠΑ.Λ.

Σας ενημερώνουμε ότι για την καλύτερη πληροφόρηση αναφορικά με τη νέα δομή, διάρθρωση και λειτουργία του ΕΠΑ.Λ. δημιουργήθηκε θεματικά κατηγοριοποιημένος κατάλογος που περιλαμβάνει όλη την απαράιτητη νομοθεσία.

Ο κατάλογος διατίθεται ανηρτημένος εδώ, απ' όπου μπορείτε να κατεβάσετε τον κατάλογο με τη νομοθεσία ή να πλοηγηθήτε στα περιεχόμενα.

Αναφορικά με το "Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας" σας ενημερώνουμε ότι το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο διατίθεται ξεχωριστά εδώ.