Ανακοινοποίηση του Συγκεντρωτικού Πίνακα Λειτουργικών Κενών - Πλεονασμάτων