Ανακοινοποίηση Πίνακα Αριθμητικών Υπεραριθμιών 2020-2021

Ανακοινοποίηση Πίνακα Αριθμητικών Υπεραριθμιών 2020-2021

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Τρικάλων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση μετά την διαπίστωση αλγοριθμικού σφάλματος στην πλατφόρμα καταχώρισης των αριθμητικών κενών και πλεονασμάτων (υπεραριθμίες), το οποίο δεν επέτρεψε την εμφάνιση των πραγματικών υπεραριθμιών. Προκειμένου για την ορθή καταγραφή Κενών και Πλεονασμάτων το ΠΥΣΔΕ με την 7η/15-06-2020 πράξη του ανακοινοποιεί τον Πίνακα αριθμητικών Κενών και Πλεονασμάτων (υπεραριθμιών) και δίνεται παράταση υποβολής αιτήσεων των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι ως την Τετάρτη 17-06-2020 και ώρα 14:00.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι θα αποστέλλονται υπογεγραμμένες και σκαναρισμένες από τα προσωπικά τους e-mail, στο e-mail της Δ.Ε. mail@dide.tri.sch.gr. Σε περίπτωση δυσκολίας αποστολής της αίτησης με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να απευθύνονται στη σχολική μονάδα που ανήκουν οργανικά και να την αποστέλλουν δια μέσω του σχολείου. Τέλος σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί η αίτηση να αποσταλεί μέσω fax (24310-46470).