Ανακοινοποίηση Ονομαστικών Υπεραριθμιών και Ανακοίνωση Εναπομείναντων Οργανικών Κενών

Ανακοινοποίηση Ονομαστικών Υπεραριθμιών και Ανακοίνωση Εναπομείναντων Οργανικών Κενών

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την αριθμ. 13η/21-08-2019 πράξη του, ανακοινοποίησε τον ονομαστικό πίνακα υπεράριθμων εκπαιδευτικών και τοποθέτησε υπεράριθμους εκπαιδευτικούς σε οργανικά κενά, σύμφωνα με τις αιτήσεις τους και την κείμενη νομοθεσία.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στην νέα τους σχολική μονάδα με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Ανακοινώνεται επίσης ο πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά, τα οποία καλούνται να καταλάβουν όσοι εκπαιδευτικοί είχαν υποβάλει το Νοέμβριο του 2018 αίτηση βελτίωσης θέσης - οριστικής τοποθέτησης, σύμφωνα με το έγγραφο που επισυνάπτεται.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 22/08/2019 έως 26/08/2019 και ώρα 13:00