Ανακοίνωση του Τελικού Αναμορφωμένου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχ. Μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων 2017

Ανακοίνωση του Τελικού Αναμορφωμένου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχ. Μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων 2017

Σε συμμόρφωση του διατακτικού χαρακτήρα της αριθμ. 59/2019 απόφασης (ακυρωτική διαδικασία) του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, Τμήμα Γ΄, Τριμελές, το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, σύμφωνα με την αριθμ. 2η/05-06-2019, ανακοινώνει τον Τελικό Αναμορφωμένο Αξιολογικό Πίνακα των αντικειμενικών μορίων των Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων 2017, κατά φθίνουσα σειρά, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο κ. Αλμπάνης  Χρήστος, καθηγητής κλ. ΠΕ14.04, σύμφωνα με την ανωτέρω διατακτική απόφαση.