Ανακοίνωση προς το κοινό για αποφυγή φυσικής παρουσίας, λόγω λήψης έκτακτων μέτρων

Ανακοίνωση προς το κοινό για αποφυγή φυσικής παρουσίας, λόγω λήψης έκτακτων μέτρων

Λόγω των έκτακτων μέτρων που πάρθηκαν λόγω του κορωνοϊού, και για όσο χρονικό διάστημα τα σχολεία παραμείνουν κλειστά, παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να επικοινωνούν με την υπηρεσία μας τηλεφωνικά και να αποφεύγουν την φυσική παρουσία στο χώρο, όταν αυτό είναι δυνατόν.