Ανακοίνωση Πινάκων Αιτήσεων Μετάθεσης 2020-2021

Ανακοίνωση Πινάκων Αιτήσεων Μετάθεσης 2020-2021

Από τη ΔΔΕ Τρικάλων ανακοινώνονται οι πίνακες με τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση, βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών. Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται από 14-12-2020 μέχρι και 18-12-2020 στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ.