Ανακοίνωση Πινάκων Αιτήσεων Μετάθεσης 2019-2020

Ανακοίνωση Πινάκων Αιτήσεων Μετάθεσης 2019-2020

Από τη ΔΔΕ Τρικάλων ανακοινώνονται οι πίνακες με τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση, βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών. Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται από 13-12-2019 μέχρι και 18-12-2019 στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ.